Każde gospodarstwo domowe ma wpływ na środowisko naturalne, ocieplenie klimatu i planetę. W ostatnich latach wprowadzane są regulacje mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i przejście na odnawialne źródła energii. Rządy światowe, w tym także i polskie władze starają się pomóc gospodarstwom domowym, a także firmom zakupić i zamontować systemy solarne czy wiatrowe poprzez dotacje. Jak wysokie dofinansowanie może otrzymać firma do fotowoltaiki?

Fotowoltaika – dlaczego się opłaca?

System fotowoltaiczny jest obecnie jednym z popularniejszych systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, a w tym wypadku energię słoneczną. Panele słoneczne są montowane nie tylko na dachach domów jednorodzinnych, ale coraz częściej na szkołach, budynkach administracji publicznej, w prywatnych firmach i na pustych przestrzeniach. Choć kupno i montaż instalacji nie jest tanie, to jednak inwestycja zwraca się bardzo szybko. Energia produkowana ze słońca jest praktycznie darmowa. Największą korzyścią jest aspekt ekologiczny, gdyż nie korzysta się z paliw kopalnianych, których ilości są ograniczone, a ich spalanie emituje do atmosfery bardzo duże ilości CO2. Jeszcze jednym plusem jest fakt, że można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm.

dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm

W całej Polsce w ciągu ostatnich lat były wprowadzane różne programy mające na celu dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm. Dzięki temu znaczna większość przedsiębiorców zdecydowała się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, a to już zaczyna być odczuwalne szczególnie zimą. Jak wysokie jest dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm? Wszystko zależy, czy korzysta się z programów regionalnych, czy rządowych. W jednym z programów można uzyskać zwrot aż do 85% kosztów poniesionych na zakup i montaż systemu fotowoltaicznego. Dodatkowo wiele programów umożliwia uzyskanie preferencyjnych pożyczek na wprowadzenie do firmy odnawialnych źródeł energii, z czego wielu przedsiębiorców też skorzystało.

Instalacja fotowoltaiczna w firmie – korzyści

Korzystanie z fotowoltaiki ma wiele plusów, o których już wcześniej zostało napisane. Należy też pamiętać, że zakup paneli fotowoltaicznych jest kosztem firmy, co powoduje, że właściciel może liczyć na oszczędności związane z zapłatą podatku dochodowego.