Energia słoneczna to nieskończony i przyjazny dla środowiska sposób produkcji energii, który może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz do ogrzewania wody. Systemy fotowoltaiczne i termiczne umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej w sposób niezawodny, chociaż jej produkcja jest uzależniona od warunków pogodowych, co oznacza, że wraz ze wzrostem zachmurzenia, spada ich wydajność.

Czym jest energia słoneczna?

Energia słoneczna jest to energia wytwarzana przez słońce w postaci promieniowania elektromagnetycznego, które dociera na Ziemię. Może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz do ogrzewania wody. Jest jednym z najważniejszych źródeł energii odnawialnej, ponieważ jest nie tylko nieskończona, ale także nie emituje gazów cieplarnianych ani innych szkodliwych substancji, co czyni ją jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji energii.

Rodzaje systemów energetycznych wykorzystujących energię słoneczną

Istnieją dwa główne rodzaje systemów energetycznych wykorzystujących energię słoneczną:

  • Systemy fotowoltaiczne – służą do przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Wykorzystują panele fotowoltaiczne, które składają się z ogniw słonecznych, a te z kolei z półprzewodników, które przekształcają promieniowanie słoneczne w prąd stały.
  • Systemy termiczne – służą do produkcji energii cieplnej. Wykorzystują kolektory słoneczne, które zbierają energię słoneczną i przekształcają ją w ciepło. Mogą być stosowane do ogrzewania wody użytkowej, pomieszczeń lub procesów przemysłowych.

Zalety i wady pozyskiwania prądu z energii słonecznej

Energia słoneczna ma wiele zalet, które czynią ją jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł energii. Jedną z największych zalet jest to, że jest ona źródłem energii odnawialnej, co oznacza, że jest nieskończona i nie ma wpływu na zasoby Ziemi. Jest również bardzo przyjazna dla środowiska, ponieważ nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń. Systemy energetyczne wykorzystujące energię słoneczną są bardzo niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji. 

Jednak energia słoneczna ma również pewne wady, które należy wziąć pod uwagę. Jednym z głównych problemów jest to, że produkcja energii jest zależna od warunków pogodowych, co oznacza, że w czasie pochmurnych dni ilość energii wytwarzanej przez systemy słoneczne jest znacznie mniejsza. Koszty instalacji systemów mogą być stosunkowo wysokie w porównaniu do innych źródeł energii.