Audyt efektywności energetycznej powinien być wykonany w każdym budynku, w którym zdecydowano się przeprowadzić czynności modernizacyjne lub też zamierza się je wykonać w najbliższej przyszłości. Dzięki takiemu audytowi zwiększa się swoje szanse na pozyskanie finansowania na zaplanowane przedsięwzięcia, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w konkretnym budynku. Najważniejsze jest to, aby audyt był wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów. 

Audyt efektywności energetycznej – podstawowe informacje. Co trzeba o nim wiedzieć?

Audyt efektywności energetycznej niesie za sobą wiele różnych korzyści. Dzięki niemu można się dowiedzieć, jak będzie wyglądać roczna oszczędność energii na skutek podjętych działań modernizacyjnych. Oczywiście całość powinna być zakończona stworzeniem kompleksowego raportu. Kluczowym aspektem jest to, że audyt powinien obejmować swoim zasięgiem:

  • niezbędną dokumentację, którą składa się w Urzędzie Regulacji Energetyki,
  • czynności zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi,
  • możliwość uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.

Na samym początku wypadałoby się jednak zastanowić nad tym, jakie przedsięwzięcia chce się zrealizować w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku, a dopiero potem można się zabrać za przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej.

panele fotowoltaiczne

Audyt efektywności energetycznej – co w sobie zawiera i co wchodzi w jego skład?

Audyt efektywności energetycznej zawiera w sobie wiele różnych elementów, których absolutnie nie powinno się lekceważyć. Mowa przede wszystkim o:

  • ocenie stanu technicznego oraz analizie zużycia energii przez konkretny obiekt/budynek,
  • ocenie urządzeń technicznych oraz wszelkich instalacji, które znajdują się na terenie badanego obiektu,
  • wskazaniu elementów, które powinny ulec poprawie lub modernizacji, na skutek czego poprawi się ich efektywność energetyczna,
  • ocenie opłacalności ekonomicznej zaplanowanych przedsięwzięć.

Skuteczne i rzetelne przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej poskutkuje oczywiście uzyskaniem tzw. „białego certyfikatu”. Można go uzyskać m.in. na modernizację lub wymianę urządzeń służących do realizowania procesów przemysłowych, systemu klimatyzacji lub wentylacji czy też instalacji oświetleniowych.