Uwolnienie rynku gazu w Polsce zapewniło odbiorcom tego medium zupełnie nową możliwość czyli bezpłatną zmianę sprzedawcy. Jest to wynik zasady TPA (Third Party Access) pozwalającej stronie trzeciej na korzystanie z sieci należącej do przedsiębiorstwa energetycznego bez nakazu kupowania od niego prądu elektrycznego. Główna motywacja takiego działania to z reguły chęć ograniczenia kosztów. Sprawdź zatem na […]

Continue Reading...