Zastanawiasz się nad zmianą sprzedawcy prądu? Korzystna stawka cenowa za energię to tylko jedno kryterium, którym powinieneś się kierować. Na to, czy będziesz zadowolony z usług nowego operatora, wpływ będą też miały inne czynniki.

Warunki formalne umowy

1. Czas trwania umowy

To informacja podstawowa. Obecnie prognozy cenowe na rynku energii elektrycznej ulegają ciągłym i dużym wahaniom. Warto więc, aby nasza umowa obowiązywała możliwie krótki okres czasu, tak, aby w razie konieczności kolejna zmiana sprzedawcy prądu nie nastręczyła nam trudności.

2. Warunki wypowiedzenia i przedłużenia umowy

Wielu dostawców prądu zabezpiecza się przed nagłym rozwiązaniem umowy przez odbiorcę. Najczęstszym zabezpieczeniem są kary umowne (niekiedy bardzo wysokie) za przedwczesne rozwiązanie współpracy przez klienta.

3. Okresy płatności i sposoby ich naliczania

Sposób, w jaki będziemy się rozliczać z nowym sprzedawcą prądu, może poważnie wpłynąć na wysokość naszego rachunku. Warto zwrócić uwagę na to, jakiej wysokości opłaty handlowe i dystrybucyjne będą uwzględniane w naszym rachunku za prąd i w jaki sposób będą one naliczane.

Dodatkowe opłaty, mogące wpływać na opłacalność współpracy z nowym sprzedawcą

1. Wysokość opłaty handlowej – obejmuje ona koszty obsługi i rozliczenia klienta

W tym przede wszystkim koszty odczytu licznika. Wysokość opłaty handlowej będzie się znacząco różnić w zależności od dostawcy prądu. Najtańsze obecnie oferty to 1,99 zł za miesiąc; są też jednak sprzedawcy, u których ta opłata to nawet 19,90 zł za miesiąc!

2. Koszty dystrybucji

Jeśli Twój nowy sprzedawca będzie jednocześnie Twoim operatorem systemu dystrybucyjnego, to on będzie ustalał wysokości wszelkich opłat za dystrybucję. W wypadku przeciwnym stawki za tę usługę będzie naliczała trzecia firma.

Czy nowy operator oferuje Ci jakieś promocje i dodatkowe usługi?

Zmiana sprzedawcy prądu (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/umowy-i-zmiana-sprzedawcy) może stać się okazją do zdobycia atrakcyjnych bonusów! Wiele firm energetycznych oferuje nowym klientom za podpisanie umowy różne ciekawe promocje (np. możliwość zawarcia umowy polisy OC na atrakcyjnych warunkach). Warto uważnie czytać oferty potencjalnych dostawców, aby upolować takie atrakcyjne dodatkowe korzyści!