Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii rośnie z roku na rok. Ze względu na wyczerpujące się coraz bardziej paliwa kopalniane konieczne jest zwrócenie się ku zielonej energii. Powstaje regularnie wiele programów mających na celu zaoszczędzanie energii, rozwijanie alternatywnych jej źródeł. Restrukturyzacja energetyki konwencjonalnej stała się koniecznym krokiem do tego, aby zadbać o środowisko naturalne i uchronić się przed deficytem energii.

Jakie są do dyspozycji źródła energii odnawialnej?

Rynek energii coraz bardziej zaczyna opierać się na odnawialnych źródłach energii. Dotyczą one energii wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i biomasie. W przypadku elektrowni słonecznych mowa jest o przetwarzaniu promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Na gospodarkę wiatrową składają się turbiny wiatrowe, które poruszane masami powietrza zaczynają wytwarzać prąd. Z kolei elektrownie geotermalne opierają się na gorącej wodzie i parze wodnej, powstającej z głębi ziemi. Jest jeszcze biomasa i związany z nią biogaz zastępujący gazy kopalniane. Etanol wytwarzany z trzciny cukrowej jest odpowiednikiem benzyny. Podczas spalania odpadów organicznych możliwe staje się wytworzenie ciepła i pary, co uruchamia generator energii elektrycznej.

Dlaczego warto inwestować w OZE?

Odnawialne źródła energii są przyszłością ze względu na kończące się zasoby paliw kopalnianych, których wydobycie i obróbka wiążą z generowaniem zanieczyszczeń, degradacją środowiska naturalnego. Rynek energii zaczyna wobec tego coraz bardziej obfitować w OZE. Dotyczą one czystej, ekologicznej i niewyczerpywalnej energii, którą można pozyskać na różne sposoby. Obecnie dostępnych jest wiele funduszy, dotacji, dofinansowań i niskooprocentowanych pożyczek. Wszystko to sprawia, że inwestycja w odnawialne źródła energii staje się jeszcze bardziej opłacalna. Zaletą OZE jest brak ograniczeń dostępności tych źródeł energii. Możliwe jest zredukowanie kosztów związanych ze zużyciem prądu i uniezależnienie się od wyczerpywalnych źródeł energii. Plusem tego jest też dywersyfikacja źródeł energii w kraju.