Chcąc nieco zaoszczędzić na domowych wydatkach, warto rozważyć zmianę dostawcy prądu. Z pewnością zachęcają do tego atrakcyjne oferty firm energetycznych, a także nieskomplikowane formalność. Jak zatem zmienić dostawcę prądu?

Jak zmienić dostawcę prądu?

Samodzielna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie jest trudna, wystarczy proces ten przeprowadzić etapami.

 1. Wybór dostawcy prądu i konkretnej oferty
  Firmy energetyczne, w trosce o klienta, przygotują wiele ciekawych ofert. Ich wybór jest ogromny, warto zatem dobrze tę kwestię przemyśleć i dostosować ją do swoich potrzeb.
 2. Podpisanie umowy z nowym dostawcą
  Chcąc zapewnić sobie ciągłość dostaw energii elektrycznej, powinniśmy zawrzeć nową umowę z chwilą wygaśnięcia dotychczas obowiązującej. Przed jej podpisaniem należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak wypowiedzenie umowy czy dokonanie rozliczenia końcowego z dotychczasowym dostawcą.
 3. Wypowiedzenie umowy
  Wypowiedzenie umowy z obecnym sprzedawcą dokonuje się w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 4. Podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych
  Jeśli zmiana sprzedawcy energii odbywa się po raz pierwszy to – poza podpisaniem umowy z nowym dostawcą – konieczne jest również podpisanie umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). W przypadku kolejnej zmiany dostawcy prądu nie ma już takiej potrzeby.
 5. Zawiadomienie OSD o zmianie sprzedawcy prądu
  Zmieniając dotychczasowego dostawcę prądu, mamy obowiązek poinformować o tym OSD za pośrednictwem stosownego formularza – znajdziemy go na stronie internetowej OSD.
 6. Dostosowanie licznika
  Niekiedy może zajść potrzeba wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy stary licznik uległ nadmiernemu zużyciu. Przy czym odbiorcy prądu nie ponoszą z tego tytułu kosztów.

Zmiana dostawcy prądu – a rozliczenie końcowe

Rozliczenia z poprzednim dostawcą energii elektrycznej dokonuje się na podstawie odczytu licznika. Wraz z wejściem w życie nowej umowy sprzedażowej prądu, OSD sprawdza stan licznika, a następnie przekazuje go obecnemu, jak i przyszłemu dostawcy. Najczęściej trwa to do piątego dnia kolejnego miesiąca.