Ponieważ od dawna już źródła odnawialnej energii stanowią prawdziwie interesujące, opłacalne, ekologiczne i coraz bardziej popularne rozwiązanie, na które decyduje się wiele gospodarstw domowych i nie tylko, warto w tym temacie przyjrzeć się niektórym jego aspektom. Osoby, które interesują się danym  zagadnieniem, nierzadko podejmują refleksję, jeśli chodzi o gwarancję pochodzenia. Dobrze jest zatem dowiedzieć się dwóch fundamentalnych informacji jej dotyczących, czyli tego czym w ogóle taka gwarancja jest oraz gdzie można ją uzyskać.

Po pierwsze, co to jest gwarancja pochodzenia?

Jak wspomniano już wyżej, w pierwszej kolejności ważne jest posiadanie rzetelnej informacji na temat tego, czym w ogóle jest tak zwana gwarancja pochodzenia. Otóż kwestię tę definiuje się jako specyficzny, unikalny dokument. Czego on dotyczy? Dokument ten ma na celu potwierdzenie, że konkretne ilości energii pochodzą z odnawialnych źródeł energii. Gwarancję  taką mogą więc uzyskać wszyscy wytwórcy energii elektrycznej, którzy korzystają z właśnie z instalacji odnawialnych źródeł energii w celu jej wytworzenia.

gwarancja pochodzenia

Po drugie, skąd ją uzyskać?

Idąc dalej, bez wątpienia znaczenie ma również aspekt związany z tym, skąd ten wyjątkowy dokument można uzyskać. Na szczęście sprawa nie jest wcale skomplikowana, a wręcz przeciwnie. Każdy wytwórca energii pochodzącej z odnawialnych jej źródeł w celu otrzymania gwarancji pochodzenia powinien złożyć określony wniosek do operatora systemu dystrybucyjnego/przesyłowego elektroenergetycznego. Taki wniosek będzie po jakimś czasie rozpatrzony przez upoważnione do tego osoby, po czym informację na ten temat otrzyma wytwórca energii. Cała procedura jest szybka i przebiega przeważnie sprawnie. Więcej informacji na temat gwarancji pochodzenia można znaleźć w artykule na innogy.pl.

Jak więc doskonale widać na podstawie dwóch wspomnianych i szerzej opisanych powyżej kwestii, warto zgłębiać różnorodne aspekty tematu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Gwarancja pochodzenia to z pewnością jedna z naprawdę ważnych w tym zakresie kwestii.