Jako, że Polska należy do Unii Europejskiej, jest zobligowana do przestrzegania wielu przepisów, w tym tych związanych z redukcją zużycia energii w budynkach. Kluczowe jest dążenie do tego, aby nowo powstałe nieruchomości były energooszczędne. Za prowadzone działania modernizacyjne, na podstawie których poprawia się efektywność energetyczna, firma może uzyskać dofinansowanie z tytułu przyznanego białego certyfikatu. Zanim jednak przedsiębiorca złoży wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki, musi wykonać audyt energetyczny, który trzeba do niego załączyć. 

Kto i kiedy sporządza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny firmowego budynku może zostać wykonany wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę. Przeprowadzany jest on przez audytora energetycznego lub przez doradcę energetycznego. Audytor jest osobą posiadającą wiedzę nie tylko z zakresu budownictwa i instalacji elektrycznych, ale też ogrzewania i wentylacji. Osoba piastująca to stanowisko, musi stale aktualizować swoją wiedzę, aby być na bieżąco z najnowszymi technologiami i ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. Wszystko to pozwala audytorowi energetycznemu na znalezienie problemów w budynku i wskazanie działań modernizacyjnych pozwalających na obniżenie w nich zużycia energii. Taki audyt energetyczny może zostać przeprowadzony w dowolnym momencie, ale najczęściej wykonuje się go w przypadku długo działających na rynku firm, planujących termomodernizację i ubiegających się o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej. Nawet w nowych budynkach zdarzają się nieprawidłowości, które widoczne są podczas ich audytowania. Po ich rozwiązaniu możliwie jest poprawienie efektywności energetycznej i odnotowanie niemałych oszczędności. Audyt energetyczny jest skutecznym sposobem na zredukowanie kosztów operacyjnych budynku, a poniesione koszty z tym związane relatywnie szybko się zwracają. 

A co ze świadectwem charakterystyki energetycznej?

Każdy właściciel/zarządca budynku planujący sprzedaż/wynajęcie lokalu, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości. Wynika z niego to, do jakiej klasy energetycznej przypisany jest budynek, w oparciu o wskaźnik energii końcowej i wskaźnik energii początkowej. 

źródło: https://automatykaonline.pl/Artykuly/Energia/Efektywnosc-energetyczna-przedsiebiorstwa