Rosnąca pensja minimalna, obciążenia podatkowe oraz rosnące ceny energii elektrycznej to wciąż nie wszystkie przyczyny ogromnych kosztów prowadzenia własnej działalności. Szczęśliwie w tym ostatnim przypadku przedsiębiorstwa mają możliwość ochrony swoich interesów. Mogą w tym pomóc panele fotowoltaiczne dla firm.

Nowelizacja ustawy o OZE

Instalacja paneli fotowoltaicznych przez firmę jeszcze nigdy nie była tak opłacalna, jak ma to miejsce w tym momencie. Jest to bezpośrednio związane z nowelizacją przepisów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Obecnie nie tylko gospodarstwa domowe, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość odsyłania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.

W przypadku przedsiębiorstw dotyczy to podmiotów korzystających z mikroinstalacji fotowoltaicznych, których mocy nie przekracza 50 kW. Jeżeli firma, nie zużyje wytworzonej energii i odeślę ją do sieci energetycznej, to może ją odebrać i wykorzystać w czasie 12 miesięcy od chwili odesłania do sieci. Oznacza to, że energia elektryczna wytworzona w okresie letnim może być wykorzystywana zimą!

Szybki zwrot z inwestycji

Każdy podmiot, który zdecyduje się na coraz popularniejsze panele fotowoltaiczne dla firm na pewność szybkiego zwrotu inwestycji. Wiąże się to z dwoma kwestiami. Dzięki założeniu instalacji znacząco ograniczone zostaną koszty produkcji energii elektrycznej, a tym samym pomniejszony zostanie ogólny koszt działania firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zaoferować tańsze produkty, a tym samym zwiększyć poziome sprzedaży, a tym samym przychód.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dodatkową zaletą związaną z instalacją paneli fotowoltaicznych jest zyskanie bezpieczeństwa energetycznego w okresie letnim. Należy pamiętać, że zakłady energetyczne w Polsce nie są w stanie pokryć krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną latem. Z tej prostej przyczyny dostawy energii elektrycznej dla firm są odcinane.

Sytuacja taka jednak nie będzie miała miejsca, jeżeli będą zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne dla firm. W takich okolicznościach można mieć pewność, że w przypadku odcięcia dostaw zapotrzebowanie na energię zostanie pokryte przez zainstalowane panele fotowoltaiczne.