Prąd elektryczny bazujący na ekologicznych i niewyczerpywalnych źródła to już nie odległa przyszłość, ale nasza codzienność. Tak jak segregujemy śmieci, ograniczamy zużycie tworzyw sztucznych, tak coraz bardziej powszechne staje się pozyskiwanie energii i ciepła za pomocą źródeł odnawialnych. Co warto o nich wiedzieć i dlaczego to dobra inwestycja?

Rodzaje odnawialnych źródeł energii OZE

Ciepło i prąd elektryczny pozyskiwane z węgla i ropy powodują rozmaite negatywne skutki i to nie tylko w kwestiach środowiskowych. Wywierają również istotny wpływ na światową gospodarkę oraz szeroko rozumianą sferę społeczną.

W tym celu świat zwrócił się w stronę odnawialnych źródeł energii (OZE), które bazują na naturalnych i niewyczerpywalnych, a przede wszystkim ekologicznych zasobach takich jak energia:

  • słoneczna,
  • wiatrowa,
  • geotermalna,
  • biomasy.

O tym, skąd bierze się prąd przeczytasz na stronie: https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/skad-sie-bierze-prad.

Ile kosztuje energia z odnawialnych źródeł?

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz korzystanie z alternatywnych źródeł ma mnóstwo zalet, szczególnie w kwestii środowiska naturalnego. Jak natomiast wygląda ekonomiczna strona zielonej energii? Czy jest równie pozytywna? Ile kosztuje prąd pozyskiwany za pomocą OZE?

Zgodnie z danymi pozyskanymi przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA), cena produkcji energii elektrycznej w niektórych elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych jest już znacznie niższa niż koszt prądu pochodzącego z instalacji zasilanych węglem kamiennym. Coraz bliższy wydaje się więc punkt zwrotny w długotrwałym i trudnym procesie transformacji energetycznej. 

Spadki kosztów produkcji energii w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych na całym świecie wskazują tym samym na ogromny potencjał energii pozyskiwanej za pomocą OZE. Alternatywne źródła energii z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Inwestycje we własne źródła prądu są teraz bardziej opłacalne, a przy tym zapewniają nie tylko zwrot kapitału, ale także spore oszczędności i stabilność ekonomiczną.

Nowoczesne i ekologiczne technologie związane z powszechnym wykorzystaniem OZE napędzają światowy wzrost gospodarczy. Są zatem pożyteczne nie tylko w kwestiach klimatu i środowiska naturalnego, ale również ze względu na pojawienie się nowych miejsc pracy.